Urządzenie Crystal Water System jest produkowane według najwyższych, światowych standardów.

 

Udzielamy gwarancji na 25 lat na urządzenie – zaawansowany system rewitalizacji wody Crystal Water System.

 

Warunkiem zachowania prawa do gwarancji jest:

 

  • Regularna wymiana przez autoryzowanego instalatora lub osobiście wkładów zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie wymian wkładów oraz używanie wyłącznie oryginalnych wkładów dostarczonych przez Gwaranta.
  • Posiadanie oryginału dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia.
  • Posiadanie oryginału dokumentu potwierdzającego zakup ostatnio wymienianego wkładu, zgodnie z harmonogramem wymian lub potwierdzenie wykonania czynności wymiany wkładów przez Gwaranta.
  • Umiejscowienie urządzenia Crystal Water System w odległości przynajmniej 1 metr od kuchenki mikrofalowej.
  • Części metalowe, takie jak zawór przejściowy i kranik stanowiące integralną część urządzenia objęte są 24 miesięczną gwarancją.

 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wypadkach losowych i systemów Crystal Water System, które zostały podłączone do Wody nieuzdatnionej z własnego ujęcia.

 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie są Państwo uprawnieni do żądania usunięcia wady, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już trzykrotnie naprawiana w ramach gwarancji – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad.

warunki gwarancji

„Stacja uzdatniania wody Crystal Water System posiada Atest pzhHigieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. ATEST HIGIENICZNY HK/W/0428/01/2016

Skontaktuj się

Adres

Crystal Water Sp. z o.o. Sp. K.
Chabrowa 47
52-200 Wysoka

NIP 895 205 77 50
REGON 362990025

Telefon

informacje / sprzedaż

728 128 775

biuro

887 450 460

Email

biuro@crystalwatersystem.pl