Bezpłatny Serwis Po Nagraniu Filmowej Opinii

Podziel Się Opinią Z Nami

 

Dziękujemy, że korzystają Państwo z urządzenia Crystal Water System.

Podziel się z nami opinią na temat urządzenia Crystal Water System, jakością wody i zaletach wody z urządzenia Crystal Water System

  1. Bardzo proszę o podanie imienia i nazwiska, żebyśmy mogli łatwo powiązać Państwa opinię z odpowiednią osobą.
  2. Ponadto proszę o podanie tematu.
  3. Następnie proszę o dołączenie załącznika z nagranym wcześniej filmem video – opinia wideo na temat urządzenia Crystal Water System, a następnie przesłanie tego filmu.

Film może być w dowolnym formacie. Maksymalna jego wielkość do 200 MB.

Czas filmiku do 1 minuty.

  • Proszę w filmie się przedstawić i powiedzieć krótko co zmieniło się na plus pod względem zdrowia u Państwa oraz rodziny przy piciu wody z urządzenia Crystal Water System

W podziękowaniu otrzymają Państwo bezpłatny serwis przy najbliższej wymiany serwisowej.

 

Firma Crystal Water System zastrzega sobie prawo do umieszczenia Państwa opinii na swojej stronie oraz do wykorzystania Państwa nagrania jako materiał reklamowy. Za przesłanie filmu, który spełnia warunki (przedstawienie się oraz wyrażenie opinii na temat urządzenia Crystal Water System i wody z tego urządzenia) otrzymują Państwo bezpłatny serwis przy najbliższym serwisie. Promocja bezpłatnego serwisu obejmuje każdego klienta Crystal Water System po otrzymaniu zaproszenia w postaci maila firmowego Crystal Water System. Każdy klient może wziąć udział 1 raz w promocji Bezpłatnego Serwisu Po Nagraniu Filmowej Opinii, chyba że inaczej postanowi firma Crystal Water System.