Struktura wody, czyli o najważniejszym parametrze wody!

Najważniejszy parametr wody? …struktura wody!

Najważniejszy parametr wody? …struktura wody!

Wielu ludzi mimo picia dużej ilości wody są odwodnieni. Przyczyna tego jest bardzo prosta. To, co koncerny teraz dostarczają nam pod nazwą “Woda” wcale nie jest tą samą, ani nawet zbliżoną substancją do tej, która była na ziemi kilkaset lat temu.

Picie wody teraz jest dla organizmu jak jedzenie produktu czekoladopodobnego, zamiast prawdziwej czekolady.

 

Struktura Wody to jeden z najbardziej niedocenianych parametrów, ale jednocześnie najważniejszy! To on podwyższa wchłanialność Wody aż do 90%, co wpływa bardzo korzystnie na nasz organizm, bo wreszcie jest on dostatecznie nawodniony.

 

Woda koniecznie powinna być strukturyzowana, ponieważ cała woda w organizmie jest ustrukturowana – podobnie jak woda metaboliczna powstająca w organizmie w wyniku spalania związków organicznych (białek, węglowodanów, tłuszczów).

W oficjalnych testach jakości wody pitnej strukturze wody praktycznie nie przypisuje się jeszcze żadnego znaczenia. Jest to skutek braku świadomości. Czy jednak przydatność wody do spożycia może być oceniana tylko na podstawie przyjętych norm i wskaźników mechanicznych, chemicznych czy biologicznych? Znaczenie ma również struktura wody – fizyczna struktura heksagonalna, czyli sześciokątna. Ma ona zasadniczy wpływ na właściwości wody i sposób wypełniania jej podstawowych zadań – przede wszystkim zdolności do rozpuszczania oraz funkcji transportowych, czyli dostarczania tlenu i składników pożywienia do komórek oraz usuwania toksyn z organizmu.

 

Prof. Rustum Roy powiedział: “Struktura wody jest o wiele ważniejsza, niż skład chemiczny i struktura ta reaguje na wszelkie zakłócające ją czynniki.” Istotny jest w takim razie ciągle fakt, że wewnętrzna, sześciokątna (heksagonalna) struktura wody stanowi decydujący czynnik jakości, a nie został włączony on do uregulowań prawnych. Tym niemniej podejmowane są już starania, aby przynajmniej termin „struktura wody” przyjąć do wytycznych WHO dotyczących wody pitnej.

Formacje molekularne wody z kranu lub powszechnie dostępnej wody butelkowej, składają się zazwyczaj z 12-18 cząsteczek. Taka woda wchłania się raptem w 30%. Formacje tej wielkości nie mogą bezpośrednio brać udziału w funkcjach metabolicznych organizmu, ponieważ nie są w stanie wchłaniać się przez błony komórkowe.

Układ takiej wody spowodowany jest m. in. drogą jaką musi przebyć woda zanim trafi do naszego kranu, oraz wszystkim procesom jakim jest poddana. W przypadku wody butelkowanej, oddziaływaniu słońca, plastiku w którym się znajduje i kilku innym czynnikom.

Nasz organizm musi dodatkowo wydatkować energię na zmianę takiej struktury wody. Formacje cząsteczek wody pochodzącej z Crystal Water System są ok. dwa razy mniejsze niż normalnej wody pitnej i tworzą układ heksagonalny, dzięki temu łatwo przechodzi ona przez błony komórkowe i bierze bezpośredni udział w procesach życiowych.

 

Starożytni Rzymianie budowali Swoje akwedukty, które doprowadzały wodę do miast z naturalnych materiałów- drewna i kamienia. Woda przepływała po linii prostej długie kilometry, biegnąc Swoim tempem. Teraz wodę można doprowadzić plastikowymi rurami wszędzie, nie ma z tym żadnego problemu. Pod dużym ciśnieniem woda jest tłoczona do każdego miejsca krętymi rurami, które często zaginają się pod kątem 90 stopni. Przez to, woda traci Swoją unikalną strukturę- zostaje zmiażdżona, rozbita. Starożytni Rzymianie wiedzieli już dawno o tym, że nie można zaburzać struktury Wody, współcześni ludzi o tym całkowicie zapomnieli.