Skąd pochodzą zanieczyszczenia wody pitnej? | Blog Crystal Water

Skąd pochodzą zanieczyszczenia w wodzie, którą spożywamy?

Skąd pochodzą zanieczyszczenia w wodzie, którą spożywamy?

W okresie powojennym w Polsce praktycznie w ogóle nie dbano o jakość wód powierzchniowych. W skutek odprowadzania do nich zanieczyszczeń przemysłowych, komunalnych i pochodzących z rolnictwa spowodowaliśmy stopniowe zanieczyszczenie środowiska i znaczne zmniejszenie ilości wód I klasy czystości. Ilość zanieczyszczeń powiększała się również w wyniku braku kontroli nad emisjami gazów przemysłowych zawierającymi między innymi dwutlenek siarki i azotu, które wraz z opadami, tworząc kwasy, rozpuszczały mineralne zanieczyszczenia gleby.

To wszystko spowodowało stopniowe pogarszanie się jakości wód zaopatrzenia komunalnego. Stosowanie przestarzałych technologii w procesie uzdatniania, nieremontowane przez wiele lat urządzenia w stacjach uzdatniania oraz podłączanie do nich nowych budynków, bez zwiększania ich wydajności, doprowadziło do trudności w skutecznym i całkowitym usuwaniu zanieczyszczeń chemicznych rozpuszczonych w wodzie. Również stosowanie chloru w procesie uzdatniania wody stwarza niebezpieczeństwo powstawania dodatkowych zanieczyszczeń posiadających właściwości kancerogenne. Nawet w późniejszym etapie, już po procesie uzdatniania, woda może zostać skażona przez korodujące lub zanieczyszczone rury doprowadzające ją do naszego mieszkania. Można więc stwierdzić, że ciągła kontrola stanu wody dopuszczonej do sieci wodociągowej nie daje pewności co do jej pełnej przydatności do spożycia.

Problem utrzymania jakości wody pod względem zdrowotnym dotyczy całego świata. Zmiany zachodzące w polityce zaopatrywania ludności w wodę zdatną do spożycia wskazują na ogromne koszty jakie ponosimy w celu oczyszczania wody. Są one spowodowane poszukiwaniem i wprowadzaniem coraz to lepszych metod i technologii usuwania z wody coraz to nowszych substancji chemicznych takich jak pestycydy, detergenty i wiele innych. W krajach wysokorozwiniętych zaleca się zatem używania do celów spożywczych wody butelkowanej lub dodatkowo oczyszczonej w domowych stacjach uzdatniania wody.

Z wodą butelkowaną związane zaś jest niebezpieczeństwo związane z zanieczyszczeniami biologicznymi oraz przenikania do wody substancji z plastikowych opakowań. W naszym kraju mamy problem z ciągłym brakiem skutecznego systemu nadzoru nad produkcją wód butelkowanych i jakością opakowań. Natomiast skuteczność oczyszczania wody wodociągowej w domowej stacji uzdatniania wody jest zależna od jakości użytych w niej filtrów i zastosowania dodatkowo najnowszych technologii, które obecnie mają najlepsze działanie prozdrowotne.

schemat obiegu wody w przyrodzie