Woda kagen - naturalnie związana ze zdrowiem | Blog Crystal Water

Woda kagen – natura związana ze zdrowiem

Woda kagen – natura związana ze zdrowiem

Od zarania dziejów krystalicznie czysta, przejrzysta woda, spada na ziemię jako deszcz, śnieg lub grad, rozpuszcza sole mineralne zawarte w skałach i ziemi, wówczas napełnia się minerałami.
Niestety od niedawna obserwujemy coś nowego, z czym ludzkość dotąd nie miała do czynienia – w tej samej wodzie rozpuszczają się nowe związki chemiczne, które my – ludzie wyrzucamy w ogromnych ilościach do środowiska! Miliony substancji, związki trujące i rakotwórcze, metale ciężkie, pestycydy i detergenty, bakterie, wirusy, narkotyki, hormony, medykamenty trafiają do środowiska poprzez ścieki komunalne, przemysłowe i rolnicze. Źródła tej trującej chemii to wszystkie śmietniska, fabryki i kilometrowe fabryczne kominy, których pyły i dym zbiera woda w chmurach i z deszczem wraca na powierzchnię ziemi, a stąd do wód gruntowych i rzek. To wszystko skaża nasz świat!

Świat, który dostarcza nam pożywienie – coraz częściej GMO, nafaszerowane pestycydami i chemią, wysoko-przetworzoną. Potrzebujemy też powietrza, którym oddychamy, a to jest skażone spalinami, dymem z fabrycznych kominów, odpadami i oczywiście wody, która jest najlepszym rozpuszczalnikiem i obecnie jest najbardziej skażonym elementem środowiska, w którym żyjemy i który jest nam absolutnie niezbędny do przeżycia!

Czym jest woda kagen?

Część osób, które pytają nas o wodę kangen, sądzą, że to nazwa najzdrowszej i najlepszej wody. Woda Kangen to japońskie wyrażenie, które można przetłumaczyć jako „powrót do źródła”. Pojęcie wody kangen w odniesieniu do wody, to powrót jej do stanu w jakim była w przyrodzie, zanim Ziemia uległa zanieczyszczeniu. Może też określać powrót do stanu ciała jakie mieliśmy w młodości, do zdrowego stanu naszych organów, skóry, samopoczucia itp., to właśnie oznacza pojęcie Wody Kangen.

Pijemy i gotujemy w skażonej wodzie. Zamiast powracać do natury i czerpać z tego, co działa, co jest prawdziwe i rzeczywiście nas uleczy, sięgamy po następne opakowanie tabletek, lub najnowszą możliwą terapię chemiczną. Nasze organizmy szybciej się poddają, dlaczego? Bo zamknęliśmy uszy i oczy na sygnały, które każą nam z powrotem zwrócić się do natury i ratować Swoje zdrowie.

Skąd więc dziś bierze się woda Kagen?

Stacja Crystal Water System dostarczy wodę kagen do twojego domu. Dzięki zaawansowanym systemom oczyszczania i uzdatniania wody, możesz cieszyć się pełnią zdrowia. Dostarczając organizmowi najważniejszy składnik w najczystszej formie, dbasz o siebie najlepiej jak możesz!