Woda strukturyzowana - Poznaj największy skarb | Blog Crystal Water

Woda strukturyzowana – największy skarb

Woda strukturyzowana – największy skarb

Ten parametr podwyższa wchłanialność Wody aż do 90%, co wpływa korzystnie na nasz organizm, bo wreszcie jest on dostatecznie nawodniony! Struktura wody polega na tym, że jej cząsteczka jest znacznie mniejsza niż zwykła w wodzie z kranu, jest odpowiednio ułożona dzięki czemu bezpośrednio wchłania się do każdej komórki ciała. Zdarza się, że ludzie, którzy piją dużo wody butelkowanej są odwodnieni. Dzieje się tak, ponieważ nie przyjmują wody strukturyzowanej, czyli jedynej którą w pełni przyjmuje nasz organizm.

“Struktura wody jest o wiele ważniejsza, niż skład chemiczny i struktura ta reaguje na wszelkie zakłócające ją czynniki.” – Prof. Rustum Roy

Istotny jest w takim razie ciągle fakt, że wewnętrzna, sześciokątna (heksagonalna) budowa cząsteczki wody stanowi decydujący czynnik jakości.

 

struktura haksogenna wody

Woda powinna być strukturyzowana, ponieważ cała woda w organizmie jest strukturyzowana – podobnie jak woda metaboliczna powstająca w organizmie w wyniku spalania związków organicznych (białek, węglowodanów, tłuszczów).

W oficjalnych testach jakości wody pitnej strukturze wody praktycznie nie przypisuje się jeszcze żadnego znaczenia. Jest to skutek braku świadomości. Czy jednak przydatność wody do spożycia może być oceniana tylko na podstawie przyjętych norm i wskaźników mechanicznych, chemicznych czy biologicznych? Znaczenie ma również struktura wody – fizyczna budowa heksagonalna, czyli sześciokątna. Ma ona zasadniczy wpływ na właściwości wody i sposób wypełniania jej podstawowych zadań – przede wszystkim zdolności do rozpuszczania oraz funkcji transportowych, czyli dostarczania tlenu i składników pożywienia do komórek oraz usuwania toksyn z organizmu.

 

Formacje molekularne wody z kranu lub powszechnie dostępnej wody butelkowej, składają się zazwyczaj z 12-18 cząsteczek. Taka woda wchłania się raptem w 30%. Formacje tej wielkości nie mogą bezpośrednio brać udziału w funkcjach metabolicznych organizmu, ponieważ nie są w stanie wchłaniać się przez błony komórkowe.

 

Układ takiej wody spowodowany jest m. in. drogą jaką musi przebyć woda zanim trafi do naszego kranu, oraz wszystkim procesom jakim jest poddana. W przypadku wody butelkowanej, oddziaływaniu słońca, plastiku w którym się znajduje i kilku innym czynnikom. Strukturyzowana woda to skarb, jakiego już nie ma na świecie. Musimy ją wytwarzać mechanicznie. To jeden z najbardziej niedocenianych parametrów wody, ale jednocześnie najważniejszy! To on podwyższa wchłanialność Wody aż do 90%, co wpływa korzystnie na nasz organizm, bo wreszcie jest on dostatecznie nawodniony.